Terminlər

A

about = haqqında (məlumat, dəstək, informasiya)
accept = qəbul et (təsdiq et, razılaşıram)
Access = Hüququ (İcazəsi)
accessories = aksesuarlar (qurğular, cihazlar, alətlər)
Action for long press = Basılı olaraq saxlayın (düyməni basılı tutun)
active = aktiv (açıq, aktivdir, qoşulub, yansın, fəal)
activace = aktiv et (qoş, yandır, aç)
add = əlavə et (yarat)
Add Device = Cihaz Əlavə et (Qurğu Əlavə et, qurğunu qoş)
Add server = Server Əlavə et (Bağlantı yarat)
Add shorcut = Qısayol Əlavə et (Qısayol Yarat)
Add Task = Tapşırıq əlavə et (tapşırıq yarat)
added = əlavə edilib (yüklənib, yerləşdirilib)
additional subtitle = üzərinə mətn/yazı yerləşdir (üzərinə yazı yaz)
adjustment = nizamlama (tənzimləmə)
advanced = daha çox seçim (təkmilləşdirilmiş, əlavə seçimlər)
advertising = Reklamlar (tanıtım)
again = yenidən (təkrar)
alarm clocks = zəngli saat
all = hamısı (bütün, tam, cəmi)
Alternative = Alternativ (ehtiyatda olan)
always = həmişə
always ask = həmişə soruş
analyze = test et (analiz, yoxlamaq, sınamaq)
analyze network = şəbəkə testi (şəbəkə analizi, bağlantı testi)
animation = animasiya (hərəkətli şəkil)
anonymous = naməlum (anonim, bilinməyən, gizli, tapılmayan)
Antenna = Antena (ötürücü, qəbuledici)
antivirus = antivirus (virusa qarşı müdafiə)
answer = cavab ver
app. = proqram (tətbiq)
Apps = Proqramlar
App Manager = Proqram Meneceri (Proqramlar, tətbiqlər)
app running = proqramı hal-hazırda kompüterdə açıqdır və işləyir
App system info = Proqram Detalları (Proqram Xüsusiyyətləri)
append setting name = fayl adına onun xüsusiyyətini yazmaq
application = proqram (tətbiq)
applications = proqramlar (tətbiqlər)
application crashed = proqram səhvi (proqram xətası)
application language = proqramın dili
apply = tətbiq et (icra et)
apply to all = hamısı üçün tətbiq et (bunu hamısı üçün et)
are you sure? = əminsiniz? (yerinə yetirilsin?)
are you sure to delete it? = silmək istəyirsiniz? (silinsin?)
archive = arxiv
artist = müğənni (İfaçı)
ascending = artan
aspect ratio = görüntü miqyası (görünüş nisbəti)
assoc file extension = “…” fayllarını “…” proqramı ilə aç
associng file extension = “…” fayllarını açmaq üçün “…” proqramı istifadə edilir…
attribute = xüsusiyyət (atribut, xassəsi)
attributes = atributlar (xüsusiyyətlər)
audio = səs (musiqi, mahnı)
audio cable = səs kabeli
audio channel = səs kanalı (səsin dinamiklərdə paylanması)
audio not found = musiqi tapılmadı (səs faylı tapılmadı)
audio player = səs pleyeri
auto = Avto- (ardıcıl, davamlı, fasiləsiz)
automatic = avtomatik (Avto-, ardıcıl, davamlı, fasiləsiz))
auto-player = Avto-pleyer (Avto-oxutma, ardıcıl oxutma)
auto save = avtomotik saxlama (Avto-saxlanma, həmişə saxla)
AutoStart Program = proqramı avtomatik başlat
avialable = mövcuddur (vardır)
Azerbaijani = Azərbaycan dili

B

B = B (Bayt)
back = geri (geriyə, əvvəlki, öncəki, arxa)
back to = çevir (əvəz)
background = arxa fon
background color = arxa fonun rəngi
backup = ehtiyat nüsxə (ehtiyat kopya, ehtiyat saxlama)
back up = bərpa et (ilkin vəziyyətə qaytar, orijinal parametr)
backing up… = bərpa edilir… (ilkin vəziyyətə qaytarılır…)
bad = pis (zədəli, bərbad, korlanmış)
balance = balans (tutum, həcmi, tarazlıq)
bar code = bar kodu
battery = batareya (enerji)
benchmark = cihaz testi (qurğunun analizi, aparatın yoxlanması)
beta = sınaq (müvəqqəti, ilkin)
beta version = sınaq veriyası (müvəqqəti versiya, ilkin versiya)
big = böyük (geniş, yüksək)
bit = bit
Bitrate = Tezlik
blog = məqalə (söhbət müzakirəsi)
Bluetooth = Bluetooth
bluetooth device = bluetooth qurğusu (bluetooh cihazı)
Bluetooth File Sharing = Bluetooth Fayl Paylaşımı
Bluetooth sharing options = Bluetooth Bağlantı Parametrləri
blur = tutqunluq (dağınıq, yayğınlıq, bulanıq)
bold = qalın (iri)
bookmarks = sayt siyahısı/ qeydlər (saxlanılmışlar)
boost = gücləndir
border = cizgi (kənarı, sərhəd, haşiyə, qıraq, künc)
Bottom = Sona get (axıra get)
Bottom Left = Aşağı sol küncdə
Bottom Right = Aşağı sağ küncdə
brightness = parlaqlıq (ekran işığı)
browser = fayl sistemi (aç, brauzer, qovluq seç, dəyiş, göstər,
nəzər yetir,fayl məkanını aç,
fayl mənbəyini göstər, fayl bələdçisi)
browsering history = tarixçə (internet tarixçəsi)
Build date = Yaradılma tarixi (Hazırlanma tarixi, İstehsal Tarixi)
bulge = şəkli qabartmaq (köpürt)
Button = Düymə (klaviş)
Buy = Almaq (pul ilə al, Ödəniş et, əldə et)
by extension = Formata görə (Format üzrə, Format ilə)
by date = tarixə görə (tarix üzrə)
by format = formata görə (format üzrə)
by name = adla (adlar üzrə, adlara görə)
by size = ölçü ilə (ölçüyə görə)
byte = bayt (B)
bytes = bayt

C

cable = kabel (şunur, naqil)
cache = keş yaddaş
calc = hesabla
calculcator = kalkulyator (hesablayıcı)
call = zəng et (çağır)
camera = kamera
cancel = ləğv et (imtina)
canceled = ləğv edildi (imtina edildi)
Cannot set this directory = Qovluğu göstərmək olmur (qovluğa baxmaq olmur)
Can’t connect to device! = Qurğu ilə bağlantı yaradılmadı! (cihaz ilə əlaqə yaratmaq olmur,
qurğu qoşulmadı)
Can’t create dir = Qovluq yaradılmadı
Can’t change file attributes = Fayl atributları dəyişmədi (faylın xüsusiyyətləri dəyişmədi)
Can’t file delete! = Fayl silinmədi! (fayl silinə bilmədi)
Can’t move file! = Fayl köçürülmədi!
Can’t rename file = Fayl adı dəyişmədi
capture = çək (şəkil çək)
capturing = çəkilir…
card = kart
Category = Kateqoriya (bölmələr, siniflər)
cells = dama-dama zolaq (xana, cədvəl)
Center = Mərkəz (ortada)
certificate = sertifikat
CD = CD Diski
CD Driver = CD Diski
change = dəyiş (dəyişdir, əvəz et)
Channel = Kanal (siqnal)
channel invert = şəkilə rəng ver
Chapter = Bölmə/Hissə
character = hərf/simvol (işarə)
charger = adapter (enerji dolduran)
chat = çat/ söhbət (söhbət, yazışma, mesajlaşma, danışıqlar)
check = yoxla (yoxlamaq, test et, analiz, sınamaq)
check for updates = yenilikləri yoxla (proqramı yenilə, sistemi yenilə)
Check new version = Proqramın Yeni Versiyası
choose = seç
choose an app = proqram seçin (tətbiq seçin)
Choose file = Fayl seç (Fayl yüklə)
Choose folder = Qovluq seç
clean = təmizlə (təmizləmək, hamısını sil)
clear = sil (təmizlə)
Clear list = Siyahını sil (listi təmizlə)
clear data = məlumatları sil (informasiyanı sil)
Clear deafults = Faylı açmaq üçün proqramı dəyişdir (Faylı açmaq üçün təyin edilən proqramı sil)
clear querry = sorğunu təmizlə (sorğunu sil)
click = bas (düyməni bas, sıx, kliklə, tıkla)
Clik to install = Yüklə (Yükləmək üçün bura basın)
close = bağla (çıxış)
close others = hamısını bağla (hamısından çıx)
close tab = səhifəni bağla (bu səhifəni bağla)
Cloud Driver = İnternet Yaddaşı (Veb Yaddaş)
code = kod (şifrə, parol)
collecting… = toplanır… (yüklənir, gözləyin)
Collecting files… = Fayllar toplanır… (Fayllar yüklənir…)
Currently set to = Artıq istifadə olunur (Hal-Hazırda istifadə olunur)
color = rəng (çalar)
Colorful = Rəngarəng (Rənbərəng)
color picker = şəkildən rəng seç
color replace = rəngi əvəz et (rəngi dəyişdir)
command = tapşırıq
command line = əmr sətri (tapşırıq)
compact installation = yüklənməsi vacib olan fayllar (vacib yükləmə növü)
compatible = dəstəklənir
Completed = Hazırlandı (tamamlandı, yerinə yetirildi)
Completing… = Tamamlanır… (Başa çatdırılır, hazırlanır)
Complexity = çətinlik, mürəkkəblik
Compress = Sıxılma
Compressing… = Arxivləşdirilir… (Arxiv yaradılır… sıxlaşdırılır…)
Compress Level = Sıxılma Səviyyəsi
component = element (əlavə seçim, komponent, tərkib, hissə)
components = elementlər (əlavə seçimlər, komponentlər, hissələr)
computer = kompüter (“kompyuter, kompyüter v.s ” olmaz!! )
compress = arxivləşdir (arxiv yarat, sıx, arxivə yolla)
configration = nizamlama (konfiqurasiya, internet ayarları)
configure = Parametrlər (tənzimləmələr, nizamlamalar, sazlama,
köklənmə, qurmalar)
confirm = təsdiq et (OK, tamam, icra et)
connect = bağlan (qoş, qoşul, bağlantı yarat, əlaqə yarat)
connecting… = qoşulur… (bağlantı yaradılır… bağlantı qurulur…)
connectivity = bağlantı (qoşulma)
contacts = adlar (kontaktlar, şəxslər)
contunue = davam et (davamını göstər, ardını oxu, davamına bax)
content = məzmun
contrast = açıqlıq/kontrast (işıqlandırma)
control = idarəetmə (tənzimləmə, nizamlama, yoxlama)
Conversation = Söhbət (Səsli Tərcümə, çat, yazışma, mesajlaşma, danışıqlar)
convert = çevir (dəyiş, dəyişdir, əvəz et)
converting… = çevrilir… (dəyişdirilir, əvəz edilir)
copy = kopyala (nüsxəsini çıxart, surətini yarat)
Copying… = Kopyalanır…
Copy link = Linki Kopyala (Sətri kopyala, keçidi kopyala)
Copy path = Sətri kopyala
Copy to clipboard = Məlumatı Kopyala
Copied! = Kopyalandı!
Copied to clipboard = Kopyalandı!
Crash = Xəta (Proqram səhvi)
crashed = xətası (proqram səhvi)
create = yarat (hazırla, hazırlamaq, tərtib etmək)
creating… = hazırlanır… (yaradılır)
created = yaradılıb (hazırlanıb, tərtib edilib)
Create ZIP = ZIP Arxiv yarat
crop = kəs (şəkli kəs)
CPU = CPU, prosessor
Current = Hazırkı (İndiki, Cari, Hal-Hazırda, İndi İstifadə edilən)
Current Date = İndiki tarix (hazırkı vaxt)
Current password = Hazırkı şifrə (Hazırkı parol, Cari şifrə)
cursor = kursor
cursor mode = kursor rejimi
cut = köçür (kəs, kəsmək)
custom = fərdi (özəl, şəxsi, xüsusi, özəl format, xüsusi format)
custom installation = seçilmiş faylları yüklə (özəl/ seçimli yükləmə növü)

D

Dark theme = Qaranlıq mövzu
data = məlumat (informasiya)
data usage = məlumat istifadəsi (internet istifadəsi)
data sending… = məlumat ötürülür…(məlumat göndərilir)
date = tarix (buraxılış tarixi, istehsal tarixi)
Date (newer first) = Tarixə görə [təzədən köhnəyə doğru]
Date (older first) = Tarixə görə [köhnədən təzəyə doğru]
deactive = qeyri-aktiv (bağlı, aktiv deyil, sönsün, qoşulmayıb,
qeyri-fəal, qapalı)
decode = kodu oxuma (kodun açılışı, kodu aç)
decoding… = kod oxunur… (kodlaşdırma [oxuma],kod açılır…)
decolour = rəngsiz (şəffaf)
default = standart (uyğun parametr, normal, orijinal)
default app = faylı açmaq üçün proqram seç (həmişə bu proqramla aç)
default memory = saxlama yeri (standart yaddaş yeri)
Deinterlace = Qarışdırmamaq
Delay = Gecikmə (Fasilə)
delete = sil (silmək)
Deleting… = Silinir…
delete folder = qovluğu sil (qovluğu silmək)
Delimiter = Boşluq (ayırıcı, aralıq, ara burax)
details = detallar (xüsusiyyətlər, təfərrüfatlar, təslifatlar)
descending = azalan (kiçilən)
Description = məlumat (informasiya, səbəb, rəy, fikir)
desktop = İş masası (Ana ekran)
device = qurğu (cihaz, aparat, avadanlıq)
dir. = qovluq
direction = qovluq
directory already exists = qovluq artıq mövcuddur (bu adda qovluq artıq var)
directory cannot be created here = burada qovluq yaratmaq olmur
direct link = əsas link (əsas keçid)
Disable = Qeyri-aktiv (bağlı, qapalı, aktiv deyil, sönsün, qoşulmayıb)
Disabled = Bağlıdır (sönüb, qoşulu deyil, bağlantı yoxdur)
Disable Audio = Səsi Kəs (Səssiz rejim)
Disc = Disk (Xarici Yaddaş Qurğusu)
disconnect = bağlantını kəs (ayır, ayrıl, qoşulma, bağlanma)
Disk = Disk (Xarici Yaddaş Qurğusu)
Disk full! = Yaddaş doludur! (Yaddaş çatışmır, yaddaş yeri bitir)
Disk Map = Yaddaş Tutumu (yaddaş statusu, yaddaşın vəziyyəti)
display = displey
Do this for all = Hamısına tətbiq et (Hamısı üçün et)
Do you want to install ..? = … proqramı yüklənilsin?
Domain = Domen
done = bitti (hazırdı,tamamlandı, başa çatdı, yerinə yetirildi)
Donate = Təklif et (əşya bağışlamaq)
dotted lines = qırıq-qırıq xətlər
Down = Aşağı
download = yüklə (endir)
downloads = yükləmələr
Download as… = … kimi yüklə (yenisi kimi yüklə, fərqli yüklə, ayrıca yüklə)
Download as Zip = Zip kimi yüklə
drafts = qaralamalar
driver = drayver (qurğunun proqram təminatı)
Driver details = Drayver detalları (Drayver Xüsusiyyətləri)
drugs = natamam rəng (natamam şəkil, nöqsanlar, xətalar)
dublicate = kopyasını yarat (kopyasını çıxart, surətini yarat)
DVD = DVD Diski
DVD Driver = DVD Diski

E

edge detection = mükəmməl cilalamaq
edit = düzəliş et (düzəlt, redaktə et, dəyişiklik et, montaj et)
edited = düzəliş edildi (redaktə edildi, əməliyyat yerinə yetirildi)
edit mode = redaktə rejimi (redaktə üsulu)
edit options = kopyala/yapışdır (düzəliş et, redəktə seçimləri)
Edit server = Düzəliş et
Edit text = Düzəliş et
editor = redaktor
effects = effektlər
Eject = Çıxar (Diski çıxar, Yaddaş qurğusu çıxar)
elapsed = keçib (ötmüş)
Elapsed Time = Keçən Vaxt (ötən vaxt)
email = email (elektron poçt, E-poçt)
empty = boş (heçnə yoxdur, tapılmadı)
empty folder = qovluq boşdur (boş, heçnə yoxdur)
empty playlist = mahnı siyahısı boşdur (boş, heçnə yoxdur)
Enable = Aktiv (açıq, aktivdir, qoşulub, yansın, fəal)
encode = kodlaşdır (Kodlaşdırma növü)
encoding = kodlaşdırılır (kodlaşdırma [yazma] )
Encoding Complexity = Kodlaşdırma Çətinliyi (kod mürəkkəbliyi)
end = bitir (son, başa çatdı, tamamlandı, yerinə yetirildi,
hazırlandı, bitti)
End Time = Bitmə vaxtı (son vaxt)
enter = daxil et (yaz, ok, seç)
enter passcode = şifrəni daxil et (parolu daxil edin, şifrəni yaz, kodu yaz)
Enter password = Şifrə daxil et (parolu yaz, şifrəni yazın)
Entire Tree = Bütün formatlar (bütün fayl növü)
equaliser = səs tənzimləyici (ekvalayzer)
error = xəta! (səhv, əməliyyat uğursuzdur, proqram səhvi,
əməliyyat alınmadı)
exit = çıxış
exit full screen = tam ekrandan çıx
exit setup = Quraşdırma’dan çıxmaq
export = çıxart (arxivdən çıxar)
Export Settings = Saxlama Qovluğu seç
extentions = əlavə qoşma proqramlar (yardımçı proqramlar, Format, fayl növü, fayl tipi)
extract = çıxart
Extract to … = … ilə çıxart (bu proqramla çıxar)
extracted to path: = saxlanıldı:
extracting… = çıxarılır…
extract channel = şəkilə örtük ver
extras = əlavələr

F

failed = əməliyyat uğursuzdur (əməliyyat alınmadı, bağlantı kəsildi, ayrıldı)
false = yanlış (səhv, saxta, uğursuz, nəticə vermədi, alınmadı)
Favorites = Seçilmişlər
file = fayl
files = fayllar (fayl)
File already exists = Bu adda fayl artıq mövcuddur (Fayl artıq var)
file browser = fayl sistemi (fayl mənbəyi)
File details = Fayl Detalları (Fayl Xüsusiyyətləri)
file manager = fayl menecer
file name = fayl adı
File was modified = Fayl artıq dəyişdirilib (fayl artıq əvəz edilib)
Filter = Süzgəc (Filtr, fayl növü, fayl tipi, format)
fine = yaxşı (normal)
find = axtarış (axtar, tap)
Find hex = HEX Kodu axtar
find in page = səhifədə tap (səhifədə axtar)
Find next = Sonrakı nəticə (Növbətini tap)
finish = bitti (son, tamamlandı, başa çatdı, əməliyyat
yerinə yetirildi)
finising = tamamlanır… (bitirilir…)
flash = fləş, Flash (işıq, SWF fayl, Fləş işıq, kamera işığı)
flash card = fləş kart
folder = qovluq
Folder details = Qovluq Detalları (Qovluq Xüsusiyyətlıri)
font = yazı (şrift, mətn, hərf, simvol)
Font Border Color = Yazı Cizgilərinin Rəngi (yazı kənarlarının rəngi)
Font Color = Yazı Rəngi (şrift rəngi)
Font Scale = Yazı ölçüsü (şrift ölçüsü, mətn ölçüsü)
Force = Məcburi (önəmli)
Forced using = Məcburi istifadə et
Forced stop = Məcburi dayandır
format = format (növ, tip)
forward = irəli (ötür, yönləndir, göndər, sonrakı, növbəti)
Found = Nəticə
Found server = Tapılan Server (Tapılmış Server)
FourCC = Format növü (fayl tipi, fayl növü)
FPS = Kadr sayı (təsvir sayı)
fractal = fraktal qrafika
free = pulsuz (ödənişsiz, boş, ehtiyat ölçü)
free download = pulsuz yüklə (ödənişsiz yüklə)
free memory = boş yaddaş (ehtiyat yaddaş)
from = mənbə yeri:
full = tam, dolu (dolub)
full installation = bütün faylları yüklə (tam yükləmə növü)
full screen = tam ekran (tam ekranda bax)
fully = tam (bütöv, dolub, bütün)
Fully Expand = Tam Görünüş (Bütöv Görünüş)

G

gallery = qalareya (şəkillər & videolar)
games = Oyunlar
GB = GB (Gega bayt)
general = əsas (ümumi, standart)
get home = Ana səhifəyə get (Menyu’ya qayıt)
Go to = Get (keç, ok, tamam)
go to adress = sayt yaz (ünvana get)
Go to Market = Mağazaya get (Dükanı aç)
Gradient = Qradiyent/ Kölgəli Zolaq
graphic = qrafika
grid = tor/ cədvəl (xana tipli, torşəkilli, cədvəl tipli)
Group = Qrup
guide = təlimat (kömək, yardım)

H

hacker = haker
hard disc = sərt disk
hardware = texniki təminat (sistem təminatı)
headset = qulaqcıq
headphones = qulaqlıqlar
height = hündürlük (yüksəklik)
help = kömək (yardım, təlimat)
HEX = HEX Kodlaşdırma
Hex viewer = HEX Kodlaşdırmaya bax
hide = gizlət (gizlətmək)
Hide details = Detalları gizlət (xüsusiyyətləri gizlət)
hidden = gizli (gizlənmiş, görünməz)
hidden file = gizli fayl
hidden folder = gizli qovluq
high = yüksək (güclü, çox, çoxalt, çoxaltmaq, artır)
High quality = Yüksək Keyfiyyətli
history = tarixçə
Home = Ana Səhifə (Başlanğıc, Baş səhifə, Ana menyu, Veb Sayt)
horizontal = üfüqü forma
How do you want to share? = Göndərmək üçün proqram seçin
Hue = Çalar (rəng çaları)

İ

icon = kiçik rəsm/rəsm (ikon, rəsmcik, simgə)
image = şəkil (foto, rəsm)
İmage Exif Data = Şəkil Detalları (şəkil xüsusiyyətləri)
image quality = şəkil keyfiyyəti
Image not found = Şəkil tapılmadı (şəkil yoxdur)
İmport Settings = Arxivdən Fayl çıxart
inbox = gələnlər (gələn mesajlar)
incompatible = dəstəklənmir
incorrect password = şifrə düzgün deyil (yanlış şifrə, parol səhvdir)
info = məlumat (haqqında, dəstək, yardım, təlimat)
information = məlumat (informasiya, xəbərdarlıq)
input = giriş (daxili, daxil ol, daxiletmə, cihaz, qurğu)
İnput Error = Proqram Səhvi (Daxili Xəta)
input history = tarixçə
interface = interfeys (görünüş)
Interlace = Qarışdırmaq
Internal = Daxili (cihaz, qurğu)
interpolution = rəng-piksel-keyfiyyəti
insert = daxil et
install = yüklə (quraşdır, icra et, birbaşa aç)
installation = yükləmə (quraşdırma)
installing = proqram yüklənir… (quraşdırılır…)
install type = yüklənmə növü (quraşdırma növü)
interval = interval (ara fasiləsi, ara məsafəsi)
invalid = yararsız (etibarsız, düzgün deyil)
Invalid acount = Hesab yararsızdır (Hesab istifadəyə yararsızdır,
istifadəçi hesabı düzgün deyil)
İnvalid password! = Şifrə düzgün deyil! (Parol səhvdir!, şifrə yanlışdır)
Invert Selection = İşarə Olunmamışları Seç (nişanlanmamışları seç,
qeyd olunmamışları seç)
IP Address = IP Ünvan
italic = çəpəki (kursiv, çəpinə, maili)
item = element
items = elementlər
İtem Height = Elementlər Arasındakı Məsafə

J

java = java
jar = jar faylı (jar formatı)
jad = jad faylı (jad formatı)
Joiner = Birləşdirici (qarışdırmaq)

K

karantin = müvəqqəti yaddaş (lazımsız fayllar)
Kb = Kb (Kilo bayt)
Kbyte = KB (kilobayt)
key = düymə (kod, qeyd, klaviş, açar, lisenziyası
sındırılmış)
Key shorcuts = Qısayol düymələri
Keep me signed in = həmişə daxil ol (Məni yadda saxla)
keyboard = klaviatura (düymələr)

L

Label = Ad
labels = perpendikulyar xətlər
LAN = LAN Kabel
landscape = çəpinə (landşaft)
language = dil (proqramın dili)
launch = başlat (çalışdır, işlət, icra et, işə sal)
launch program = proqramı indi başlat
Legal app = Dəyişiklik olunmuş proqram
Lenght = Uzunluq (Müddət, Hərf-Simvol Sayı)
level = səviyyə (mərhələ, gediş)
lights = ekran işığı (parlaqlıq)
limited search = limitli axtrış növü (məhdud axtarış növü)
line = sətir (xətt, cizgi, cərgə)
lines = xəttlər (sətir)
link = link (keçid)
lisence = lisenziya
lisence accept = Lisenziyanı qəbul et
license not accepted = Lisenziyanı rədd et
list = siyahı
listing… = siyahı yaradılır… (siyahı hazırlanır, siyahı tərtib edilir)
list with details = detallı siyahı
loading… = yüklənir…
loading applications… = proqramlar yüklənir… (proqram siyahısı yüklənir…)
local = yerli
local browser = fayl sistemi (fayl mənbəyi)
location = hazırkı yeri (cari mövqe, məkan, cari yer, indiki yer)
lock = kilidlə (kilidə sal)
log = qeydiyyat (statistika, qeyd, proqramın qeydlrəri)
login = daxil ol (giriş, istifadəçi adı, hesaba daxil ol)
Log out = Çıxış (Hesabdan çıx, Profildən çıx)
look = bax (baxmaq, göstər)
low = aşağı (az, zəif, azalt, azaltmaq)
Low quality = Aşağı keyfiyyətli (zəif keyfiyyətli)

M

main = əsas (baş, başlanğıc)
main menu = ana menyu (əsas menyu, baş menyu)
maps = xəritələr
make = yarat (hazırla, tərtib et)
maker = yaradan (hazırlayan, tərtib edən)
manager = menecer (inzibatçı, idarəçi, yönəldici)
manual = əllə et (əl ilə saxla)
manually = özünüz edin (əl ilə et)
Margin = Boşluq (ayırıcı, aralıq, ara qoy)
mark = işarələ (qeyd et, qeyd etmək)
mark all = hamısını işarələ (hamısını qeyd et, hamısını nişanla)
Mark one file = Bir ədəd fayl seçin
marking options = işarələmə seçimləri
master = usta (ustad)
Max Startup Latency = Maksimum Gözləmə Müddəti
Max time between key frames = Kadrlar Arasındakı Vaxt (kadrlar arası fasilə)
maximum = ən çox (maksimum)
may be blank = boş saxlaya bilərsiz (boş qoyun, yazmaq məcburi deyil)
Mb = Mb (Mega bayt)
media player = media pleyer
Medium = Orta
Medium quality = Orta Keyfiyyətli
medium search = orta axtarış növü
memory = yaddaş (yaddaş tutumu)
memory status = yaddaş tutumu (yaddaş statusu, yaddaşın vəziyyəti)
memory in use = saxlama yeri (istifadə olunan yaddaş)
memory card = yaddaş kartı
menu = menyu
method = üsul (metod, rejim)
message = mesaj (SMS, ismarıc, yazışma)
Messenger = Messenger
micro = mikro (balaca, xırda, kiçik)
minimize = arxa planda işlət (kiçilt, gizlət/ bağla)
Minimize to system tray = Arxa planda işlət
minimum = ən az (minimum)
mirror = ehtiyat (arxiv, əksi, tərsi)
mirror link = ehtiyat link
mobile = mobil
mode = rejimi (metod, üsulu, seçimi)
Modified = Dəyişdirilib (Dəyişdirilmiş, Əvəz edilib)
Modify = Dəyişdirilmə (Əvəz olunma, əvəz et, dəyişdir)
Modify date = Dəyişdirilmə Tarixi
monitor = ekran (monitor)
Mono = Mono (tək səs, hamısında eyni səs,
bütün dinamiklərdə eyni səs effekti)
monoscape = nisbətsiz
mosaic = mozaika üslubu (kafel/kirəmit üsulu)
motion = hərəkətli (xəyali)
motion blur = hərəkətli/xəyali tutqunluq
mouse = siçan (maus)
more = daha çox (ardını oxu, daha artıq,
davamı göstər, Daha Çox Seçim)
more options = daha çox seçim (digər seçimlər)
move = köçür (köçürmək)
Move to zip = ZIP Arxivə köçür
Moving… = Köçürülür…
music = musiqi (mahnı, ifalar, melodiya)
Music Player = Musiqi Pleyeri (Mahnı Oxudan)
mute = səsi kəs (səssiz, səssiz rejim)
Mux = Birləşdirici

N

name = ad (adı: )
navigation home = Ana menyu (Ana səhifə)
navigate up = Yuxarı çıx (geriyə qayıt)
network = şəbəkə (rabitə, əlaqə, bağlantı)
Network error = Bağlantı Xətası (Şəbəkə Xətası, bağlantı səhvi)
never = heç vaxt
never save = heç vaxt (yadda saxlama)
next = irəli (sonrakı, növbəti)
new = yeni (yenisin yarat)
news = yeniliklər (yeni yüklənənlər)
new archive = arxiv yarat (yeni arxiv)
new file = fayl yarat (yeni fayl)
new folder = qovluq yarat (yeni qovluq)
new folder name = yeni qovluq
new image = şəkil yarat (şəkil çək, yeni şəkil)
New password = Yeni Şifrə (Yeni parol)
new picture = yeni şəkil (şəkil çək)
new tab = yeni səhifə (yeni pəncərə, səhifə aç, səhifə yarat)
New text file = Mətn faylı yarat (yeni mətn faylı)
nick = ləqəb (titul, vəzifə)
no = xeyr (təsdiq etmə, yox)
no matches found = (tapılmadı) (heç bir nəticə tapılmadı)
No matching files found! = Heç bir fayl tapılmadı!
no pureview = ilkin görüntüsüz (şəkli göstərmə)
No thanks = Xeyr, Lazım deyil (Xeyr, Təşəkkür edirəm)
no to all = heç birini təsdiqləmə (hamısını rədd et)
noise generation = tutqunluq yarat (küy, tozuntu götür, bulanıq)
not avialable = mövcud deyil (yoxdur)
Not enough memory! = Yaddaş çatışmır!
Not found = Tapılmadı (Heç bir nəticə tapılmadı,
Axtarış nəticə vermədi)
note = qeyd
notification = bildiriş (xəbərdarlıq)
not supported = dəstəklənmir (tanınmır)
now playing = indi oxunan
null = naməlum (bilinmir)
number = sayı (nömrəsi)
number of … = … sayı
number of cancels = yanlış cəhdlərin sayı
Number of files = Fayl sayı
Number of folders = Qovluq sayı

O

off = söndür (bağlı, ayır, bağla, aktiv deyil, qapalı)
offline = oflayn (xətdə deyil)
oil = yağlı boya ilə rəsm
OK = OK (Bitti, təsdiq et, tamam)
on = yandır (açıq, qoş, aç, aktivdir)
online = onlayn (xətdə)
on the web = proqarmın veb saytı (internet saytı)
open = aç (açmaq, açıq)
Opening… = Açılır…
Open APK as ZIP = APK faylı ZIP arxiv kimi aç
Open as… = Fərqli şəkildə aç (Ayrıca aç)
Open by… = Başqa Proqramla aç(açma vasitəsi)
Open Output Folder = Hazırlanmış Faylın Qovluğunu aç
Open Source Folder = Orijinal Faylın Qovluğunu aç (Mənbə Qovluğuna bax)
open tab = yeni səhifə (yeni pəncərə, səhifə yarat)
Optional = Məcburi deyil (Önəmli deyil, Vacib deyil)
options = seçimlər (alətlər)
optimization = gücləndir (optimallaşdırma)
or = ya da (və ya, yaxud)
organization = təşkilat
organization name = təşkilat adı
original = orijinal
OS = əməliyyat sistemi (platforma)
other = başqa (əlavə, digər, ayrı, Daha Çox, Daha Artıq)
output = çıxış (çıxmaq, xarici)
Output file = Hazırlanmış fayl
Output Folder = Fayl Saxlama Qovluğu (saxlama yeri)
Output to source file folder = Yaradılan faylı öz qovluğunda saxla
Overwrite = Əvəz et (Dəyişdir, Yenidən yarat, Üzərinə yaz)
Overwrite file? = Fayl əvəz olunsun? (Faylın üzərinə yazılsın?)
Owner = Sahib

P

packing … = arxiv yaradılır… (arxivləşdirlir, paketlənir, sıxlaşdırılır…)
pad = planşet (altlıq, dəftərçə)
page = səhifə (pəncərə)
Page down = Aşağı səhifə
Page up = Yuxarı səhifə
Panel = Panel (Sütun, Zolaq, Siyahı)
paste = əlavə et/yerləşdir (yapışdır, yerləşdir, icra et)
passcode = şifrə (parol, kod)
password = şifrə (parol, kod)
Password cleared = Şifrə silindi! (Parol silindi!)
paste with colour replace = effekt verib yapışdır (rəngini dəyişib yapışdır)
paste with transparency = şəffaflaşdırıb yapışdır
path = mənbə (giriş yolu, yerləşir: )
pause = dayandır (ara ver, fasilə et)
pencil = karandaşla çəkilmiş (karandaş, təbaşir)
Permissions = İcazələr
personal = fərdi (özəl, şəxsi, xüsusi)
personalise = düzəliş et (fərdiləşdir, şəxsiləşdir)
phone = telefon (mobil telefon)
phone language = telefonun dili
photo pureview time = şəklə baxma vaxtı
picture = şəkil (foto, rəsm)
platform = platforma (sistem)
play = oxut (göstər, çal, ifa et, başla, başlat, oyna, oynat, dinlə, qulaq as)
Play in background = Arxa planda oxut
player = pleyer (oxudan, səsləndirici)
playing list = mahnı siyahısı
playlist = mahnı siyahısı
please waiting = xaiş edirik gözləyin (Gözləyin…)
Port = Port
portrait = düzünə (portret)
Position = Yeri: (Vəziyyət, Mövqe, Durum)
posterize = pasterizasiya et
power saving mode = batareya qənaəti (enerji qənaəti)
preferences = parametrlər (tənzimləmələr, nizamlamalar,
sazlama, köklənmə, qurmalar)
Premium = Tam Versiya
press = bas (sıx, düyməni bas)
print = çap et (çap etmək)
printer = printer
private = şəxsi (fərdi, özəl, xüsusi)
private network = xüsusi şəbəkə
Preview = Bax (Göstər)
probe = test (analiz, yoxla)
Problem = Problem (Səhv, Xəta)
Problem Description = Problem Səbəbi (Xəta səbəbi)
procedure = əməliyyat (prosedur)
Processing = hazırlanır… (Əməliyyat gedir… yaradılır…)
professional = professional (peşəkar)
profile = profil (format)
program = proqram (tətbiq)
Programmer = Proqramçı (proqramist)
Program password = Proqrama şifrə qoy (Proqram şifrəsi, şifrə təyin et)
project = layihə (proyekt, fayl)
proportional = mütənasib
proxy address = proksi ünvan kodu

Q

quality = keyfiyyət
quantize = rəng sayını azalt
question = sorğu (sual)
quick = cəld (tez, ani, çevik)
Quickly Open = Cəld Aç (çevik başlat, tez aç)
QR-code = QR kodu

R

raised = cilalamaq (itiləmək)
RAM memory = RAM Yaddaş (əməli yaddaş)
Rate = Tezlik (İzlə, Dəstək Ünvanı, Qiymətləndir)
ratio = nisbət (dərəcə, ölçü, həcm)
read = oxu (oxumaq, bax, göstər)
Read-Only = Yalnız Oxunabilən (yalnız oxunan)
ReadMe file = əlavə məlumat
reenter password = şifrəni təkrar yaz (təkrar şifrə, parolu təkrar daxil et)
receive = qəbul et (almaq, əldə et)
record = səs yaz, video çək (yaz, qeydə al, çək)
recordings list = səsyazma siyahısı
Recursive = Təkrarlanan
refresh = yenilə (yeniləmək, təzələ)
register = hesab yarat (qeydiyyat, Qeydiyyatdan keç)
reload = yenidən yüklə (yenidən cəhd et, təkrar yoxla, yenidən sına)
Remember last path = Qaldığın Yerdən Davam et
Remind me later = həmişə daxil ol (Məni yadda saxla)
remove = sil (silmək, çıxart)
Remove Selected Task = Seçilmişləri Sil
Removes advertisement = Bu versiyada reklamlar göstərilmir (reklamlar yoxdur, reklamsız)
rename = adını dəyişdir (adını dəyiş)
Repacking… = Yenidən arxivləşdirlir… (təkrar arxiv yaradılır… Arxivə yüklənir…
Təkrar sıxlaşdırılır…)
repeat = təkrarla (Təkrar oxut)
Repeat Password = Şifrəni Təkrarla (Şifrəni təkrar yaz, Parolu Təkrarla)
replace = əvəz et (dəyişdir)
Report = Sorğu
return = yenidən cəhd et (təkrar sına, etyenidən sına)
reset = bərpa et (ilkin vəziyyətə qaytar, orijinal parametr,
Standart Parametrlər)
Reset Task State = Dəyişikliyi Ləğv et
reset to default = ilkin vəziyyətə qaytar (orijinal parametr, formatla)
restart = yenidən başlat (təkrar başlat)
Result = Nəticə (Cavab)
resume = davam et (davamını göstər, ardını oxu)
resuming… = davam edilir… (qaldığı yerdən davam edilir…)
review = təkrar bax (yenidən bax)
reycle bin = zibil qutusu (zibil qabı)
rotate = fırlat/çevir (çevir, döndər)
Rotate image = Şəkli fırlat (şəkli döndər, şəkli çevir)
Rotate screen = Ekranı Fırlat (Ekranı Döndər)
run = çalıışdır (işlət, icra et, başlat, işə sal)
running… = başladılır… (icra edilir… açılır…)

S

Sample Rate = Səs tezliyi
saturation = doydurma
save = yadda saxla (saxla, faylı saxla)
save as… = yenisi kimi saxla (fərqli saxla, ayrıca saxla)
Save changes? = Dəyişikliklər saxlanılsın?
Save completed = Saxlanıldı
Save failed = Saxlanılmadı!
saving mode = təhlükəsiz rejim (qoruma rejimi, mudafiə rejimi)
Scale = Ölçü (Həcm)
scan = yoxla (yoxlanış, axtarış, Araşdır)
scanning… = yoxlanır… (axtarılır…)
scatter = rəngləri səpələ (dağınıq rəng)
screen = ekran (monitor)
screen saver = ekran qoruyucusu
screenshot = ekranın şəklini çək (ekranı çək)
screenshot key = ekran çəkimi düyməsi
search = axtarış (axtar, tap)
search engine = axtarış sistemi (axtarış təminatçısı)
Search in Archives = Arxivlərin içində axtar
Search result = Axtarış Nəticəsi
Searching… = Axtarılır…
second = saniyə
seconds = saniyə
security = təhlükəsizlik (güvənlik, müdafiə, mühafizə, qorunma)
see all = hamısına bax (hamısını göstər)
select = seç (seçmək, OK, daxil ol)
select all = hamısını seç (hamısını işarələ, hamısını qeyd et)
Select file = Fayl seç (Fayl işarələ)
select none = heç birini seçmə
Selected = Seçilib (İşarələnib, Nişanlanıb, Qeyd edilib)
selection = şəkildə hissə seç
send = göndər (paylaş)
sending… = göndərilir… (ötürülür, paylaşılır)
sent items = göndərilənlər
Set as … = … kimi istifadə et
Set as wallpaper = Divar kağızı et
Set Range = Kəsmək
setup = quraşdır (Quraşdırma, icra et)
setup wizard = quraşdırma ustadı
settings = parametrlər (tənzimləmələr, nizamlamalar, sazlama,
köklənmə, qurmalar)
Server = Server (Bağlantı, Baza)
Server name = Server Adı
Server type = Server növü (Server tipi)
service = servis (xidmət, dəstək, yardım, tətbiq)
services = xidmətlər (servislər)
share = paylaş (göndər, sayta yüklə)
share with … = … ilə göndər (… ilə paylaş)
Sharp = Aydın (Aydınlaşdır)
sharpening = itiləmək (cilalamaq, aydınlaşdır)
Shell = Əmr Sətri
Shorcut = Qısayol (qısa gediş)
Shorcut name = Qısayol Adı
shortcuts = qısayollar (qısa gedişlər)
show = bax (göstər)
show all aplications = bütün proqramları göstər
Show details = Detallar (Detalları göstər, xüsusiyyətləri göstər)
Show files = Faylları göstər (Fayllara bax)
Show hidden = Gizlənmişləri göstər
Show hidden files = Gizli faylları göstər (Gizli fayllara bax)
Show in full screen = Tam ekranda bax
Show on left = Sol Siyahıya Əlavə et (sol cərgədə göstər)
Show on right = Sağ Siyahıya Əlavə et (sağ cərgədə göstər)
Show system Apps = Sistem Proqramlarını Göstər (Sistem Proqramlarına bax)
Show User Apps = Yüklənmiş Proqramları Göstər (yüklənmiş proqramlara bax)
Shuffle = Qarışdır (Qarışıq oxut)
Shut down = Söndür (cihazı söndür)
Sign in = daxil ol (giriş, istifadəçi adı, hesaba daxil ol)
Sign in failed = Hesaba giriş uğursuzdur (hesaba daxil olmadı)
Sign in with … = … ilə daxil ol (… ilə giriş et)
Sign out = Çıxış Hesabdan çıx, profildən çıx)
Sign up = Hesab yarat (Qeydiyyatdan keç)
simple = adi (sadə, bəsit)
site = sayt
size = ölçü (həcm, tutduğu yer)
skin = mövzu, tema (örtük, proqramın görünüşü, Görünüş stili)
skip = sonra et (ötür/keç, boş ver, əhəmiyyət vermə,
nəzərə alma, lazım deyil)
Slow = Yavaş (asta, zəif)
Slide Show = Slayd Nümayişi
slide to unlock = kilidi açmaq üçün sürüşdür
small = kiçik (az, balaca, xırda, aşağı)
Smooth = Hamar
snap = çək (şəkil çək)
software = proqram təminatı
software error = proqram səhvi (proqram xətası)
software update = proqramı yenilə (sistemi təzələ)
submit = göndər
support = dəstəkləmək (tanıma)
supported = dəstəklənir (tanınır)
solarize = solyarizasiya et (günəş təsirinə məruz qalma)
sort = növ (tip, çeşid, stil)
sort by = sırala (çeşidlə, çeşidləmək)
Sort folders by = Qoluqların sıralanması (Qovluqları sırala)
Sort media by = Media Fayllarının Sıralanması
sound = səs
source = mənbə (yerləşir, mənbəsi, qaynaq)
Source Audio Channel = Səsin Dinamiklərdə Paylanması
Source file = Mənbə faylı (Orijinal fayl)
Source folder = Mənbə qovluğu (faylın yerləşdiyi qovluq)
speaker = səsucaldan (dinamik, səsləndirici, kalonka)
speed = sürət
speed dial = tez zəng (cəld zəng, ani-çevik zəng etmə)
speed dials = tez zənglər (ani zənglər)
spray = sprey/ rəng səpici (rəng çiləmək, rəng püsgürt, çiləmə üsulu)
standard = standart
start = başla (başlat, işə sal, başlanğıc, icra et, Yandır)
Start Time = Başlama vaxtı (başlanğıc vaxt)
statistic = statistika
statistics = statistika
status = status (vəziyyət, hazırkı durum)
Stereo = Stereo (hər birində fərqli səs, hər dinamikdə ayrı səs)
Step back = Geriyə qayıt
Step forward = İrəli get
stop = stop (dayan, söndür)
Stopped = Ləğv edildi (əməliyyat dayandırıldı)
storage = yaddaş (tutumu, həcmi)
storage area = yaddaş tutumu (yaddaş sahəsi)
Stream = Məlumat Axını (video axın, səs axını)
string = sətir
style = stil (üslub, tərz)
Subtitle = Mətn (yazı, altbaşlıq)
Subtitle Font = Yazı Stili (başlıq yazısı, şrift ölçüsü, mətn ölçüsü)
Subtitle Font Size = Yazı Ölçüsü
success = əməliyyat uğurludur (əməliyyat yerinə yetirildi, əməliyyat
tamalandı qoşuldu, bağlantı yaradıldı)
system = sistem
Sytem apps = sistem proqramları
system applications = sistem proqramları
system data = sistem məlumatları
switch = geri/ dəyiş (dəyişdir, Dəyiş)
Switch pane = Pəncərələri dəyişdir (Yerini dəyiş, siyahını dəyiş)

T

tab = səhifə (pəncərə)
Tablet = Planşet
Task = Tapşırıq (Əməliyyat)
tasks = əlavə seçimlər
Temporary = müvəqqəti
Temporary Directory = Müvəqqəti Qovluq
test = test et (yoxla, analiz, sına)
text = mətn
Text coding = Mətn Kodlaşdırılması
Text file = Mətn faylı
Text font size = Yazı ölçüsü (Mətn ölçüsü)
Text not found = Mətn tapılmadı
text only = yalnız mətn
theme = tema (mövzu, proqramın görünüşü)
this app already installed = Bu proqram artıq yüklənib
This may take some time = Biraz gözləyin… (bu bir neçə dəqiqə çəkə bilər,
bu əməliyyat biraz vaxt aparacaq)
thumbnail = kiçik rəsm (rəsimcik)
Thread Pripority = İcra Edilmə Ardıcıllığı (yerinə yetirmə ardıcılığı)
time = vaxt (zaman, müddət, qalan vaxt: )
to = hədəf yer:
today = cəmi
tolerance = rəng seçimi (rəng sayı)
tone = melodiya (ton, siqnal)
tools = alətlər (seçimlər, obyektlər, ləvazimatlar)
Top = Başa get (başlanğıc, əvvələ qayıt)
Top Left = Yuxarı sol küncdə
Top Right = Yuxarı sağ küncdə
Total = Tam (Bütün, Cəmi, Hamısı)
total memory = tam yaddaş (bütün yaddaş)
Total size = Bütün ölçü (Tam ölçü)
Track = Mahnı (musiqi, trek)
Translate = Tərcümə et
Translator = Tərcüməçi
transparent = rəngsiz arxa fon (şəffaf arxa fon)
Trash = Zibil Qutusu (Zibil Qabı, Təmizlə)
Trial = sınaq (müvəqqəti, ilkin)
true = düzgün (doğru, orijinal)
try = cəhd et (sına, yoxla)
try again = yenidən cəhd et (təkrar yoxla, yenidən sına)
type = növ (tip, çeşid, stil)
type of view = görünüş stili (görüntü növü)
twist = şəkli burmaq

U

ultra = yüksək (daha yüksək, üstün)
ultra power saving = yüksək enerji qorunması (daha çox batareya qənaəti)
Underline = Altından xətt çəkilmiş
unhide = gizlətmə (göstər, üzə çıxar)
uninstall = proqramı silmək (quraşdırmar’nı silmək)
uninstalling = proqram silinir… (quraşdırma silinir… yükləmə ləğv edilir)
unknown = naməlum (bilinməyən)
unknown format = naməlum format (fayl növü dəstəklənmir)
unlock = kilidi aç (kiliddən çıxar)
unmark all = heç birini işarələmə (heç birini qeyd etmə, heç birini nişanlama)
unpack on frames = animasiyadan şəkilləri çıxar
unpacking… = arxivdən çıxarılır…
Unsupported = Dəstəklənmir (tanınmır)
Up = Yuxarı
Up dir = Üst qovluq (Yuxarı get, Geriyə qayıt)
update = yenilə (yeniləmək, proqramı yenilə)
updates = yeniliklər
updating… = yenilənir…
update version = versiyanı yenilə
upload = sayta yüklə (serverə yüklə, məlumat ötürmə sürəti)
uploading… = sayta yüklənir… (serverə yüklənir…)
Usage = İstifadə olunmuş (istifadə edilib)
USB = USB
USB Cable = USB kabel (USB şunur)
use = istifadə et (işlət)
Use Multi-Threads = Çoxlu Tapşırıq İcra etmək (çoxlu tapşırıq yerinə yetirmək)
used = dolub (istifadə edilib)
used memory = istifadə edilib: (cari yaddaş, istifadə olunmuş yaddaş)
user = istifadəçi
User App = Yüklənmiş Proqramlar
user apps = yüklənmiş proqramlar (istifadəçi proqramları)
user name = istifadəçi adı (hesab adı)
user name required = istifadəçi adını yazın

V

Value = Göstərici (Qiymət)
vendor = satıcı
vertical = şaquli forma
version = versiya
Vibrate = Vibrasiya (Titrəyiş)
video = video
video camera = video kamera
Video not found = Video tapılmadı (video yoxdur)
Video Player = Video Pleyer
view = bax, görünüş (görünüş stili, göstər, baxmaq)
viewer = bax (göstər)
View Source File = Orijinal faylı aç (Mənbə faylına bax)
view readme = mətn faylına bax
view marked = işarə olunanlara bax (qeyd edilmişlərə bax, nişanlanmışlara bax)
View Output File = Hazırlanmış faylı aç
view unmarked = işarə olunmamışlara bax (qeyd edilməmişlərə bax)
virus = virus (təhlükəli fayl)
voice = səs
voice search = səsli axtarış
voice recorder = səs yazan
volume = səs yüksəkliyi (səs, səs səviyyəsi)
Volume Control = Səsin gurluğu

W

wait = gözlə
waiting… = gözləyin…
walpaper = divar kağızı
Watermark = Üstünə Şəkil Qoy (şəkil, foto)
warning = xəbərdarlıq! (diqqət! bildiriş)
web = veb (internet)
web page = veb səhifə (internet səhifəsi)
webpage font size = veb səhifə ölçüsü (görünüş həcmi)
Web storage = Veb yaddaş
wide = Geniş (enli, ətraflı)
Wide Screen = Geniş Ekran (enli ekran)
wide search = geniş axtarış növü (geniş axtarış növü)
WiFi = WiFi
Wi-Fi connect = Wi-Fi ilə qoşul
WiFi file sharing = WiFi Fayl Paylaşımı (WiFi ilə Fayl Göndər)
WiFi Server = WiFi Server (WiFi Bağlantısı)
WiFi server enabled = WiFi bağlantısı açıqdır
WiFi sharing options = WiFi Bağlantı Parametrləri
windows = pəncərə (səhifə)
wireless = simsiz (naqilsiz, antena)
wireless network = simsiz rabitə (naqilsiz bağlantı, uzaqdan əlaqə)
with transparent = rəngsiz arxa fon var
without transparent = rəngsiz arxa fon yoxdur
wizard = usta (ustad)
write = yaz (rəy bildir, fikrini bölüş)
Write-Only = Yalnız Yazılabilən
wrong = yanlış (səhv, saxta, düzgün deyil)

X

X Mirror = Tərsinə fırlat

Y

yes = bəli (təsdiq et, icra et, OK, hə)
yes to all = hamısını təsdiq et (hamısına icazə ver)
Y Mirror = Əksini yarat (əksini çevir)

Z

ZIP back to APK = ZIP faylı APK fayla çevir
Zip file = ZIP fayl
zoom = böyüt/kiçilt (yaxınlaşdır/ uzaqlaşdır, miqyasını dəyiş)
zoom in = boyüt (yaxınlaşdır)
zoom out = kiçilt (uzaqlaşdır)
zooming… = ölçüsü dəyişir… (miqyası dəyişdirilır…)
zoom window size = ekranda şəklin tutduğu həcm
zoom window transparent = rəngsiz arxa fonun həcmi